Elaboració d'àrids a Tarragona

La nostra empresa, Excavacions i Transports Salvadó Mariné S.L., és un referent important al sector de l'elaboració d'àrids a Tarragona. Produïm tota mena d'àrids amb diferents granolumetries.

Tots els productes que oferim tenen certificat CE de producció segons les normes de seguretat europea més estrictes, a més, ens preocupem per cuidar l'entorn, per això implementem polítiques que ens comprometen amb la protecció del medi ambient.

Comptem amb pedrera pròpia per elaborar àrids a Tarragona

Disposem d´una pedrera pròpia de pedra granítica, gràcies a això podem elaborar tots els materials necessaris per als treballs que fem per tot Espanya:

 
Pedrera
  • AG 0/5 T-G (AB 0/5 mm).
  • AG 5/11 T-G (AB 6/12 mm).
  • AG 12/20 T-G (AB 12/18 mm).
  • AG 20/32 T-G (AB 18/25 mm).
Materials reciclats
  • AG 0/5 T-R (HR 0/5 mm).
  • AG 5/11 T-R (HR 6/12 mm).
  • AG 12/20 T-R (HR 12/18 mm).
  • AG 20/32 T-R (HR 18/25 mm).
Altres materials:

Addicional als àrids tradicionals, podem lliurar un ampli subministrament de pedra per a esculleres (200/500, 500/1000 i més de 5000) i material seleccionat.

La nostra planta de reciclatge

A la nostra planta de reciclatge reutilitzem tota mena de residus de la construcció i amb això contribuïm a la millor de l'entorn i del medi ambient. També valoritzem aquests residus mitjançant diferents processos de trituració i cribratge per així poder utilitzar els productes resultants en aplicacions noves i en les nostres obres.


Obres


Gestió d'abocadors

Som experts en la gestió d'abocadors urbans i industrials (residus no perillosos). Gestionem al voltant d'unes 2.000 tones diàries a les nostres instal·lacions, d'aquesta manera donem sortida als materials no degradables de manera segura, ja que seguim tots els estàndards establerts pel sector de la indústria.


Transport

Comptem amb una gran flota de camions per al servei de transport (camions rígids i plataforma). Abastem tot el territori espanyol.